Vážený kliente,

velmi si ceníme, že využíváte naše služby elektronických komunikací.

Informujeme Vás touto cestou, že jsme nuceni navýšit cenu Vaší služby připojení k Internetu s platností od 1.1.2023. Cena Vaší služby se navýší o 50,- Kč měsíčně včetně DPH. Změna cen se v uvedeném termínu netýká zákazníků, kteří mají předplatné, těm bude cena navýšena po vypršení doby, na kterou mají službu předplacenou.

K tomuto kroku, navýšení ceny, nás vedou především strmě stoupající ceny elektřiny, technologických zařízení, pohonných hmot a dalších cen našich subdodavatelů, které tvoří většinu našich provozních nákladů. Po 25 letech poskytování připojení k Internetu jsme do poslední chvíle doufali, že k tomuto kroku nebudeme muset přistoupit, ale abychom mohli poskytovat naše služby v nezměněném rozsahu a kvalitě, nebyla jiná možnost, stejně tak, jako se tomu již stalo u jiných telekomunikačních operátorů.

Jako váženému klientovi Vám spolu s cenovou změnou provedeme navýšení rychlosti Vašeho připojení přibližně o 50%. Přesto, že dojde ke zdražení Vašeho připojení k Internetu, bude jeho výsledná cena stále nižší až o 80,- Kč než aktuální ceníkové ceny připojení.

Opravdu vnímáme velmi citlivě aktuální ekonomickou situaci v naší zemi, která dopadá na nás všechny, proto Vám nabízíme dvě možnosti, jak si cenu připojení k Internetu snížit formou předplatného. Při předplatném služby na 12 měsíců Vám nabízíme slevu ve výši 1 měsíce zdarma a v případě předplatného služby na 24 měsíců dokonce 4 měsíce zdarma.

V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte pomocí mailové korespondence na adrese internet@mirnet.cz

Pokud s navýšením ceny nesouhlasíte, můžete smlouvu na využívání našich služeb ukončit k 31.12.2022 podáním výpovědi písemnou formou na naši adresu mirnet s.r.o., Boleslavská třída 1692, 288 02 Nymburk.

Děkujeme Vám za pochopení a opravdu si ceníme toho, že jste s námi.


Michal Rychetský
jednatel mirnet s.r.o.