O firmě O firmě

Kde se vzal, tu se vzal...

Společnost vznikla v roce 1993 s právním zřízením jako fyzická osoba. V prvních dvou letech, jak napovídá název – m.i.r. – software, se profilovala na poli vývoje software na zakázku a poradenství v oblasti výpočetní techniky.

Během následujících let se však zaměření společnosti počalo ubírat směrem k budování počítačových sítí a jejich komplexními dodávkami pro malé a střední firmy a tento směr vývoje je stále hlavním. Od dodávek jednoduchých koaxiálních lokálních sítí se postupem doby naše společnost dostala do pozice dodavatele složitých komunikačních infrastruktur s využitím nejmodernějších technologií v oblasti pasivních a aktivních prvků lokálních, metropolitních a rozlehlých sítí.

...1998

V roce 1998 se společnost začala profilovat v oblasti Internetu a stala se lokálním Internet service providerem a subproviderem společnosti CZCOM, která byla odkoupena společností Worldonline, následně italskou Tiscali a nyní ČD Telematikou, která je jednou z největších evropských Internetových společností. Pod obchodní značkou mirNet počala společnost nabízet ucelené portfolio služeb Internetu od služeb přístupu k Internetu, přes webhosting, serverhosting, tvorbu Internetových prezentací až k možnosti využití Internetu k bezpečnému přístupu k firemním informacím pomocí tenkých klientů.

Jako první byl postaven Dial-UP přístupový bod k Internetu na bázi tehdy velmi progresivní technologie ISDN s použitím progresivního aktivního prvku společnosti 3Com, který umožňoval terminaci příchozích spojů nejenom digitálních, ale i analogových a již v tuto dobu rychlostí 56kbps protokolem X2 nebo V.90. Uvedené řešení bylo zpracováno společností 3Com jako případová studie a vystavováno na mezinárodním veletrhu informačních technologií Invex v Brně v roce 1999.

Ihned po úspěšném zavedení všech potřebných služeb přístupového bodu byly vybudovány základy bezdrátové přístupové sítě na platformě BreezeNet Izraelské společnosti BreezeCom, pomocí které se připojily velké firmy z Nymburka a blízkého okolí.

Po roce provozu této bezdrátové sítě, byl vybudován další rozsáhlý segment postavený na jiné technologii, která díky její ceně umožnila napojení klientů ze segmentu domácích uživatelů a podpořila rozšíření Internetu i mezi tyto klienty.

...2002

V roce 2002 došlo k dalšímu rozšiřování aktivit společnosti v oblasti Internetu a dalšímu budování rozlehlých segmentů bezdrátové sítě a zásadnímu přebudování technického zázemí Internetového uzlu.

...2006

Od roku 2006 budujeme pro naše klienty optické přístupové sítě, abychom mohli rozšířit portfolio poskytovaných služeb o náročné multimediální produkty z oblasti IPTV a Videa na přání.

...2018

25.5.2018 vešlo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR a na základě toho jsme vydali informační memmorandum

 

Z technického hlediska je stávající Internetový uzel napojen na páteřní síť společnosti ČD Telematika, která prochází naším městem. Díky kruhové topologii optické sítě ČDT, máme centrální bezpečné napojení o kapacitě 10 Gbps a 24x7 technickým dohledem operačním centrem společnosti ČD Telematika.

Při volbě naší společnosti nejde o pouhou dodávku připojení, ale o partnerství a tudíž přístupu k vysoce profesním informacím, které jsou někdy nezbytně nutné repliky hodinek k správnému chodu celého informačního systému, především v oblasti síťových technologií.

za společnost mirnet s.r.o.
jednatel společnosti
Michal Rychetský