O firmě === GDPR - jsme ve shodě ===

Zásady zpracování osobních údajů podle obecného nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR

 

Vážený zákazníku,

rádi bychom vás informovali, že na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli  GDPR  (General Data Protection Regulation) vytvořila společnost mirnet s.r.o., „Zásady zpracování osobních údajů“.

Společnost mirnet s.r.o., IČ: 26119129, se sídlem Boleslavská 1692, 28802 Nymburk, která je ve vztahu s Vámi Správcem Vámi poskytnutých údajů, si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů. Rádi bychom Vás proto informovali o skutečnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů naší společností.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností mirnet s.r.o. během Vašeho používání internetových stránek (dále jen „Internetové stránky“), na základě plnění smlouvy mezi Vámi a mirnet s.r.o., právních povinností, oprávněného zájmu mirnet s.r.o. nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při uzavírání smlouvy o elektronických komunikacích.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Celé znění "Zásad zpracování osobních údajů" společnosti mirnet s.r.o a Michal Rychetský