O firmě !! Upozornění !!

Dopady vývoje pandemie coronaviru (COVID-19) na provoz společnosti. (tel.: 325 515 077)


Vážení zákazníci,
 

dovolte abychom Vás informovali o zavedení organizačních změn v obsluze a servisu. Aktuální bezpečnostní situace v ČR nás nutí k zavedení bezosobního styku s našimi zákazníky. S účinností od úterý 27.10.2020 z toho vyplývají následující pravidla:

 

•    Kanceláře společnosti jsou UZAVŘENY pro osobní styk.

•    PŘERUŠUJEME práce NEsouvisející se zajištěním provozu internetových služeb (realizace kabelových rozvodů, konfigurace domácích sítí, instalace nových wi-fi rozvodů, externí konzultace apod.) - prováděno pouze ve vyjímečných případech po vzájemné dohodě.

•    PŘERUŠUJEME přijímaní veškerých hotovostních plateb – konzultujte s námi telefonicky.

•    Primárním cílem naší činnosti je nyní zajištění provozu stávajících datových přípojek.


Stále jsme však pro Vás k dispozici na telefonním čísle 325 515 077 v pracovních dnech od 8:30 - 16:30 hodin a na telefonním čísle 724 533 436 každý den od 8:00 - 20:00.
Na vzniklou situaci máme připraven přesný scénář tak, abychom pro Vás dokázali zajistit plnohodnotné služby bez jakýchkoliv omezení.

Vyzýváme Vás, abyste dbali zvýšené opatrnosti o Vaši internetovou přípojku. V případě potíží, nás nejprve telefonicky kontaktujte a teprve po konzultaci zasahujte dle našich instrukcí. Neodbornými zásahy z Vaší strany by mohlo dojít k takovým změnám, které bychom nedokázali již jednoduše opravit a vyžadovalo by si to návštěvu našeho technika na místě, což bude s velkou pravděpodobností nemožné.
Přesto se nebojte, že byste zůstali bez internetu, naprostá většina problémů je řešitelná i za současné krizové situace.
 


Děkujeme za pochopení.
mirnet s.r.o.