O firmě Reklama v rádiu

Na podporu prodeje našich služeb můžete nyní zaznamenat reklamu v rádiu Kiss - Delta.

Jednou z mnoha marketingových aktivit na podporu prodeje a zviditelnění našich služeb je reklama, kterou můžete zaslechnout v rádiu Kiss několikrát denně. Zde Vám nabízíme náš rozhlasový spot k poslechnutí.